ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Ισολογισμος 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      
Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.     

Ίδρυση :  16-Οκτ-98     
Αρ. Συμβολ. 468 / 16.09.1998   ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ   
ΦΕΚ σύστασης 8325/21.10.1998     

ΑΦΜ 094535473  Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ   
Αρ. Φακέλου 7246  Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ   
ΑΡ.Μ.ΑΕ 41397/01ΝΤ/Β/98/184  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ   
Έδρα Δήμος Γλυφάδας  Α. Παπανδρέου 150   
Αρ. Μητρώου 173809  Ε.Β.Ε.Α.   
Αρ. ΓΕΜΗ 121631299000     
A.M.E. 840149362  I.K.A.   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      
από 30.07.2012 έως 30.07.2017  Γ.Σ. 30.07.2012    ΦΕΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  10351/27.09.2012    
      
ΜΕΛΗ                              ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                    ΑΔΤ/ΑΦΜ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   Χ 093949  /  007726145  
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Σ 105932 / 055974866  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ    ΜΕΛΟΣ                                         ΑΒ 648359 / 126109914
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού